e-Arşiv Nedir?
e-Arşiv; 30.09.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanan vergi usul kanunu genel tebliği sıra no:433 ile yürürlüğe girmiştir; e-fatura kapsamı dışında kalan vergi mükelleflerine ve nihai tüketiciye kesilen faturaların elektronik ortama taşınmasına e-Arşiv denir.

Uygulamadan özel entegratörler veya bilgi işlem sistemi entegrasyonu yöntemleri ile yararlanılabilir.

e-Arşiv hizmeti verebilmek için aşağıdaki kalite belgelerine sahip olmak gerekmektedir.

- TS -ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
- ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Standardı Belgesi,
- TS 13298 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Belgesi

Binlerce faturayı anlık hareketlerle yönetin.

- Elektronik ortamda fatura ve e-arşiv raporu oluşturabilir
- Mali mühür ile onaylayabilir
- Zaman damgası kullanabilir
- Oluşturulan faturayı alıcısına iletebilirsiniz
- Faturalarınız sakalanabilir
- Uymsoft mali mühür değerlendirme onaylıdır ve saklama hizmeti veren kuruluşlar arasındadır.

Uyumsoft CWA 14170, CWA 14171 ve ETSI 101903 standartlarına uygunluk incelemesi başarılı bir şekilde geçen kurumlar listesinde yerini almıştır
(bkz. http://www.kamusm.gov.tr/kurumsal/musterilerimiz/ozel.jsp)

e-Arşiv mükellefleri
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır

e-Arşiv uygulaması; B2B (Business to Business) B2C ( business to costomer)

e-Arşiv uygulaması kapsamında oluşturulan faturalar UBL-TR formatında oluşturulur ve XADES-A standardı ile gelir idaresi başkanlığına rapor edilir.

Oluşturulan e-arşiv faturalarınızı ve raporlarınızı kanuni süreler çerçevesinde saklamanız gerekmektedir.

e-Arşiv düzenlemesinin iş dünyasına ve tüketicilere katkısı
Kişi-kurum, VKN-TCKN, yıl, birim-kod, müteselsil numaraları gibi anahtar kelime ve eşleşmelerle, fatura formatı ve bileşenleri aralarındaki ilişkiler korunarak; ‘Saklama Hizmeti’ kapsamında arşivlenen bilgiyi; ürün, branş, müşteri segmenti gibi kırılımlarda, istatistiki sayaçlarla sorgulama işlevselliği, indeksleme işlemleri.

e-Fatura sistemine kayıtlı 20+ bin mükellef işletmenin e-faturanın ardından e-Arşiv ve e-Defter uygulamasına geçmesi öngörülüyor. Sistemde dolaşan e-Faturaların ve e-Arşiv sürecinin de sistemde yaygınlaşması ile tasarruf oranının işletme cirolarının %1’i oranında olacağı öngörülüyor.

Kamunun iDönüşüm düzenlemeleri ile Türk iş dünyasının gündemine giren e-Fatura uygulamalarından sonra e-Arşiv ile beraber bu değişim nihai tüketicilere de yansıtılıyor. e-Fatura sürecinde nihai tüketicilere artık faturaları elektronik ortamlar aracılığı ile iletilebiliyor; onlar da sistemin paydaşı oluyor.

e-Arşiv uygulamasından yararlanma izni verilen mükellefler, e-Fatura kullanıcılarına e-fatura gönderecek,

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine, e-arşiv uygulaması kapsamında, e-Arşiv faturası düzenleyip ikinci nüshasını e-arşiv uygulaması kapsamında saklayacak.

Nihai tüketicilere gönderilen e-Arşiv faturaları, kişinin isteğine bağlı olarak kağıt veya elektronik ortamlar aracılığı ile kişiye teslim edilecek ve ikinci nüshasını e-Arşiv uygulaması kapsamında saklayacak.

e-Arşiv işletmeleri,

- Faturaların kağıt nüshasını saklama yükünden kurtarıyor
- Belgelere hızla eriştiriyor
- Saklama maliyetlerini düşürüyor